Пројекти

tehnopark2

Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова

Научно-технолошки парк Ниш део је пројекта ,,Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ којим Влада Швајцарске подржава даљи развој иновација и технолошког предузетништва у Србији.

Циљ пројекта је оснажити научно-технолошке паркове да препознају специфичности развоја иновација у својим регионима и да развију технолошке паркове по мери својих средина како би се подстакло оснивање нових стартап компанија.

Развојем и јачањем регионалне мреже научно-технолошких паркова кроз овај Пројекат, уз подршку Владе Швајцарске, даје се подршка оснивању и развоју нових стартапова да својим услугама и производима буду конкурентни са компанијама из најразвијених земаља света, радећи из Србије. Оснивање нових стартап компанија истовремено повећава и снагу стартап екосистема и подиже његову видљивост на међународној сцени.

Види више

Научно – технолошки паркови Србије

Европска банка за обнову и развој и Влада Републике Србије разматрају финансирање проширења савремених научно-технолошких паркова у Србији:

  1. један у Нишу од оквирно 16,200 м² бруто површине
  2. један у Чачку од оквирно 12,800 м² бруто површине
  3. један у Крушевцу од оквирно 11,000 м² бруто површине

Паркови у Нишу и Чачку формално су основани као научно-технолошки паркови, док је постојећи објекат у Крушевцу тренутно Пословни инкубатор, који ће након проширења формално прерасти у Регионални индустријско-технолошки парк

Очекује се да ће се сваки развој посебно реализовати преко новоформираног Министарства за јавна улагања Републике Србије, надлежног за реализацију државних пројеката. Након реализације, Влада ће Пројекат предати на оперативно управљање научно-технолошким парковима, који ће управљати зградама у складу са стандардним правилима прописаним од стране Владе Републике Србије.

Пројекат спада у категорију „Б“ у складу са ЕБРД-овом Политиком заштите животне средине и социјалних питања 2019.

Детаљнији опис радова планираних на изградњи и реконструкцији, као и начин за укључивање свих заинтересованих страна, дат је у Нетехничком резимеу Пројекта који је доступан за јавност заједно са Планом укључивања заинтересованих страна.

Све заинтересоване стране имају рок од месец дана да доставе повратне информације (њихово мишљење и сугестије у вези са Пројектом) од дана објављивања Нетехничког резима Пројекта и Плана укључивања заинтересованих страна. Осим тога, свим заинтересованим странама је на располагању Жалбени образац, путем којег могу адресирати све проблеме који се односе на реализацију Пројекта (све информације о Жалбеном механизму се могу пронаћи у Плану управљања заинтересованим странама).“

NTS_Project Science Serbia
SEP_Project Science Serbia
Жалбени образац за јавност

Види више
Nove-tehnologije-CPN

Нове технологије – темељ индустрије засноване на знању

Пројекат представља напреднију фазу у информисању средњошколске популације о могућностима које Научно-технолошки парк Ниш пружа младим људима у избору будуће професије.

У сусрету са организаторима и корисницима НТП Ниш, средњошколци који већ имају афинитет ка техничким наукама добиће слику о перспективама које им се отварају у контексту друштва базираног на знању. У том смислу важно је да им се осветли перспектива коју професионалци из поља техничких наука могу да очекују у друштву заснованом на знању. У том циљу биће, осим НТП Ниш, на пројекту ангажовано и Удружење за промоцију индустријске баштине и напредних технологија из Ниша. Уз њихову помоћ приказаће се шта се све производило у овом региону, организоваће се посете референтним научним лабораторијама на техничким факултетима, као и посете фирмама чија се производња базира на примени резултата из техничких наука.

Види више

Градови будућности југоисточне Европе

Пројекат „Градови будућности југоисточне Европе“ финансијски подржава организација „ ClimateKIC“, заједница Европског института за иновације и технологије и спроводи се у 5 пилот градова који, према процени, имају капацитете за системску трансформацију градова: Сарајево (Босна и Херцеговина), Скопље (Северна Македонија), Крижевци (Хрватска), Марибор (Словенија) и Ниш (Србија).

Пројекат треба да омогуцћи брже и лакше системске промене кроз иновације, како би се постигао бољи квалитет живота грађана и неопходна декарбонизација у оним делатностима које критично утичу на емисије гасова стаклене баште. Како технолошка иновација сама по себи нецће, током времена, постицћи структурне промене потребне за прогресивни раст, пројекат ће комбиновати различите иновативне методе у областима финансија, у пословним моделима, законодавним оквирима, перцепцијама понашања и друштвеним нормама, образовању и вештинама, новим и постојец́им технологијама, учешц́у грађана, структури тржишта итд.

Пројектом „Будући градови југоисточне Европе“ заједница EIT Climate-KIC подржала је градове у амбициозној мисији – да ови градови постану нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025.

Пројекат  „Будући градови југоисточне Европе“ треба да помогне Граду Нишу, као и осталим партнерским градовима, да се избори са овим изазовима и, као одговор на њих, спроведе  процес трансформације. Визију чине помак у напретку, квалитету живота и климатским отпорностима   – што је могуће постићи коришћењем  природних и људских ресурса  са правом комбинацијом амбиција, иновација и других ресурса.

Договорена заједничка мисија је да градови, партнери на пројекту, постану  нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025. године. У оквирима ове мисије,  постављени су следећи  радикални циљеви:

  • Довести квалитет ваздуха у нашим градовима у оквир  препоручених граница Светске здравствене организације до 2023. године.
  • Постићи циркуларну економију са нултом емисијом гасова до 2030. године
  • Осигурати да до 2025. године сви чланови наше заједнице имају једнак приступ основним људским добрима: достојном становању, здравственој заштити, образовању, мобилности, храни, води, зеленим јавним просторима, безбедности и продуктивним радним могућностима.
  • Из године у годину смањивати утицај загревања на поплаве у нашим заједницама.

Овакав широки приступ вођен зацртаном мисијом,  захтева масовно преобликовање размишљања и начина рада, због чега  Град Ниш ради на креирању програмског пакета акција и иновација, суочавајуц́и се са постојец́им изазовима и користец́и своје могућности у што већем броју одређених кључних области у којима су потребне брзе и квалитетне урбане промене.

Види више

EIT Climate-KIC RIS Hab

CirEkon координише EIT Climate-KIC RIS Hab платформом у Србији, а чланови нашег хаба су Привредна комора Србије, Научно-технолоши парк Ниш и Climate innovation Hub.

EIT Climate-KIC је ЕУ иницијатива за климатске иновације, чији је циљ убрзан прелазак на отпотан свет без угљеника уз помоћ системских промена. EIT Climate-KIC успостављен је 2010. године и претежно га финансира Европски Институт за Иновације и Технологију (ЕИТ) – тело Европске Уније.

Регионална Иновациона Шема (РИС) је водећа иницијатива EIT Climate-KIC-а, активна у јужној и средњој Европи. EIT RIS осмишљен је као дугорочна иницијатива за јачање националних и регионалних иновативних екосистема умерених и скромних земаља, на основу ЕУ скале за иновације.

Општа мисија је допринос напредовању адаптације климе и циљева ублажавања што омогућава иновациони учинак ових земаља и региона јачањем капацитета оних што их оспособљавају, учесника и веза међу њима (као што су пословни акцелератори, инкубатори, стартапови, сцале-упови, предузећа као што су МСП предузећа, агенције, образовне и истраживачке институције и њихова инфраструктура итд.) кроз олакшану сарадњу на локалном, националном и регионалном нивоу.

EIT Climate-KIC RIS програм нуди конкретан начин за дизајнирање, изградњу и доставу портфолија програма везаних за развој вештина и учење, предузетништво и иновације оријентисаних ка задатку да се катализира брза декарбонизација, обезбеде послови за будућност и створе нова радна места на тржишту усклађена са 1,5º и подстаћи прилагођавање и отпорност.

Види више