Пројекти

tehnopark2

Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова

Научно-технолошки парк Ниш део је пројекта ,,Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова“ којим Влада Швајцарске подржава даљи развој иновација и технолошког предузетништва у Србији.

Циљ пројекта је оснажити научно-технолошке паркове да препознају специфичности развоја иновација у својим регионима и да развију технолошке паркове по мери својих средина како би се подстакло оснивање нових стартап компанија.

Развојем и јачањем регионалне мреже научно-технолошких паркова кроз овај Пројекат, уз подршку Владе Швајцарске, даје се подршка оснивању и развоју нових стартапова да својим услугама и производима буду конкурентни са компанијама из најразвијених земаља света, радећи из Србије. Оснивање нових стартап компанија истовремено повећава и снагу стартап екосистема и подиже његову видљивост на међународној сцени.

Види више
tehnopark2

Технопарк Србија 2

Технопарк Србија 2 се спроводи по Меморандуму о сарадњи потписаном између Владе Републике Србије и Владе Швајцарске Конфедерације. Пројекат спроводи НТП Београд, кроји е у оквиру пројекта пренети знања и искуства у подршци развоју орјентисаних технолошких компанија у НТП Ниш и НТП Чачак, уз прилагођавање условима региона.

Укупан буџет Пројекта је 3,9 милиона евра, а више од 1/3 ових средстава, намењено је пружању финансијске подршке компанијама у раној фази развоја кроз програм Raising Starts.

У оквиру пројекта предвиђен је јединствен програм подршке стартаповима у најранијим фазама развоја – Raising starts. Програм ће подржати оснивање и развој до 100 нових стартапова у Београду, Нишу и Чачку.

За Ниш и регион Пројекат ће помоћи да наставимо традицију технолошког центра чије су компаније успешне и познате на глобалном нивоу.

Програм Raising Starts спроводи НТП Београд, у партнерству са НТП Ниш и НТП Чачак, уз подршку Владе Швајцарске Конфедерације.

Више о програму Raising Starts овде

Види више
Nove-tehnologije-CPN

Нове технологије – темељ индустрије засноване на знању

Пројекат представља напреднију фазу у информисању средњошколске популације о могућностима које Научно-технолошки парк Ниш пружа младим људима у избору будуће професије.

У сусрету са организаторима и корисницима НТП Ниш, средњошколци који већ имају афинитет ка техничким наукама добиће слику о перспективама које им се отварају у контексту друштва базираног на знању. У том смислу важно је да им се осветли перспектива коју професионалци из поља техничких наука могу да очекују у друштву заснованом на знању. У том циљу биће, осим НТП Ниш, на пројекту ангажовано и Удружење за промоцију индустријске баштине и напредних технологија из Ниша. Уз њихову помоћ приказаће се шта се све производило у овом региону, организоваће се посете референтним научним лабораторијама на техничким факултетима, као и посете фирмама чија се производња базира на примени резултата из техничких наука.

Види више

Градови будућности југоисточне Европе

Пројекат „Градови будућности југоисточне Европе“ финансијски подржава организација „ ClimateKIC“, заједница Европског института за иновације и технологије и спроводи се у 5 пилот градова који, према процени, имају капацитете за системску трансформацију градова: Сарајево (Босна и Херцеговина), Скопље (Северна Македонија), Крижевци (Хрватска), Марибор (Словенија) и Ниш (Србија).

Пројекат треба да омогуцћи брже и лакше системске промене кроз иновације, како би се постигао бољи квалитет живота грађана и неопходна декарбонизација у оним делатностима које критично утичу на емисије гасова стаклене баште. Како технолошка иновација сама по себи нецће, током времена, постицћи структурне промене потребне за прогресивни раст, пројекат ће комбиновати различите иновативне методе у областима финансија, у пословним моделима, законодавним оквирима, перцепцијама понашања и друштвеним нормама, образовању и вештинама, новим и постојец́им технологијама, учешц́у грађана, структури тржишта итд.

Пројектом „Будући градови југоисточне Европе“ заједница EIT Climate-KIC подржала је градове у амбициозној мисији – да ови градови постану нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025.

Пројекат  „Будући градови југоисточне Европе“ треба да помогне Граду Нишу, као и осталим партнерским градовима, да се избори са овим изазовима и, као одговор на њих, спроведе  процес трансформације. Визију чине помак у напретку, квалитету живота и климатским отпорностима   – што је могуће постићи коришћењем  природних и људских ресурса  са правом комбинацијом амбиција, иновација и других ресурса.

Договорена заједничка мисија је да градови, партнери на пројекту, постану  нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025. године. У оквирима ове мисије,  постављени су следећи  радикални циљеви:

  • Довести квалитет ваздуха у нашим градовима у оквир  препоручених граница Светске здравствене организације до 2023. године.
  • Постићи циркуларну економију са нултом емисијом гасова до 2030. године
  • Осигурати да до 2025. године сви чланови наше заједнице имају једнак приступ основним људским добрима: достојном становању, здравственој заштити, образовању, мобилности, храни, води, зеленим јавним просторима, безбедности и продуктивним радним могућностима.
  • Из године у годину смањивати утицај загревања на поплаве у нашим заједницама.

Овакав широки приступ вођен зацртаном мисијом,  захтева масовно преобликовање размишљања и начина рада, због чега  Град Ниш ради на креирању програмског пакета акција и иновација, суочавајуц́и се са постојец́им изазовима и користец́и своје могућности у што већем броју одређених кључних области у којима су потребне брзе и квалитетне урбане промене.

Види више

EIT Climate-KIC RIS Hab

CirEkon координише EIT Climate-KIC RIS Hab платформом у Србији, а чланови нашег хаба су Привредна комора Србије, Научно-технолоши парк Ниш и Climate innovation Hub.

EIT Climate-KIC је ЕУ иницијатива за климатске иновације, чији је циљ убрзан прелазак на отпотан свет без угљеника уз помоћ системских промена. EIT Climate-KIC успостављен је 2010. године и претежно га финансира Европски Институт за Иновације и Технологију (ЕИТ) – тело Европске Уније.

Регионална Иновациона Шема (РИС) је водећа иницијатива EIT Climate-KIC-а, активна у јужној и средњој Европи. EIT RIS осмишљен је као дугорочна иницијатива за јачање националних и регионалних иновативних екосистема умерених и скромних земаља, на основу ЕУ скале за иновације.

Општа мисија је допринос напредовању адаптације климе и циљева ублажавања што омогућава иновациони учинак ових земаља и региона јачањем капацитета оних што их оспособљавају, учесника и веза међу њима (као што су пословни акцелератори, инкубатори, стартапови, сцале-упови, предузећа као што су МСП предузећа, агенције, образовне и истраживачке институције и њихова инфраструктура итд.) кроз олакшану сарадњу на локалном, националном и регионалном нивоу.

EIT Climate-KIC RIS програм нуди конкретан начин за дизајнирање, изградњу и доставу портфолија програма везаних за развој вештина и учење, предузетништво и иновације оријентисаних ка задатку да се катализира брза декарбонизација, обезбеде послови за будућност и створе нова радна места на тржишту усклађена са 1,5º и подстаћи прилагођавање и отпорност.

Види више