Наш тим

др Милан Ранђеловић

директор

Милош Гроздановић

Помоћник директора за развој пословања

Сузана Младеновић

Помоћник директора за опште послове

Милош Петровић

Помоћник директора за инфраструктуру

Александра Ристић

Саветник за развој пословања

Марко Љубеновић

Саветник за развој заједнице

Станислава Симић

Саветник за односe с јавношћу и маркетинг

Бранислава Милановић

Саветник за управљањe финансијама

Андријана Миланов

Саветник за административне, правне и опште послове

Владан Пејовић

Саветник за одржавањe техничких система

Ђорђе Марковић

Саветник за одржавањe инфраструктуре