Наш тим

др Милан Ранђеловић

директор

Милош Гроздановић

помоћник директора за подршку пословању и опште послове

Сузана Младеновић

асистент директора

Милош Петровић

помоћник директора за инфраструктуру и инвестиције

Александра Ристић

сарадник за подршку стартап компанијама

Марко Љубеновић

сарадник за институционалну сарадњу и развој иновационог екосистема

Станислава Симић

сарадник за ПР и маркетинг

Јована Шошкић

пословни секретар

Бранислава Милановић

сарадник за књиговодство, рачуноводство и финансије

Андријана Миланов

сарадник за опште и правне послове и јавне набавке

Владан Пејовић

сарадник на одржавању термотехничких и хидротехничких система

Ђорђе Марковић

домаћин зграде