Пројекти

EIT Climate-KIC RIS Hab

CirEkon координише EIT Climate-KIC RIS Hab платформом у Србији, а чланови нашег хаба су Привредна комора Србије, Научно-технолоши парк Ниш и Climate innovation Hub.

EIT Climate-KIC је ЕУ иницијатива за климатске иновације, чији је циљ убрзан прелазак на отпотан свет без угљеника уз помоћ системских промена. EIT Climate-KIC успостављен је 2010. године и претежно га финансира Европски Институт за Иновације и Технологију (ЕИТ) – тело Европске Уније.

Регионална Иновациона Шема (РИС) је водећа иницијатива EIT Climate-KIC-а, активна у јужној и средњој Европи. EIT RIS осмишљен је као дугорочна иницијатива за јачање националних и регионалних иновативних екосистема умерених и скромних земаља, на основу ЕУ скале за иновације.

Општа мисија је допринос напредовању адаптације климе и циљева ублажавања што омогућава иновациони учинак ових земаља и региона јачањем капацитета оних што их оспособљавају, учесника и веза међу њима (као што су пословни акцелератори, инкубатори, стартапови, сцале-упови, предузећа као што су МСП предузећа, агенције, образовне и истраживачке институције и њихова инфраструктура итд.) кроз олакшану сарадњу на локалном, националном и регионалном нивоу.

EIT Climate-KIC RIS програм нуди конкретан начин за дизајнирање, изградњу и доставу портфолија програма везаних за развој вештина и учење, предузетништво и иновације оријентисаних ка задатку да се катализира брза декарбонизација, обезбеде послови за будућност и створе нова радна места на тржишту усклађена са 1,5º и подстаћи прилагођавање и отпорност.

Назад