Пројекти

NIS Заједници заједно – Лабораторија за аудио и визуелну продукцију

NIS-zajednici-zajedno

Назив пројекта: Aдаптација постојећег простора и опремање лабораторије за визуелну и аудио продукцију

Носилац пројекта: Научно-технолошки парк Ниш

Буџет пројекта: 4.005.684,00 динара

Финансијер: Нафтна индустрија Србије

Циљ пројекта: Научно-технолошки парк Ниш представља кључну организацију за подршку и развој иновација у јужној и источној Србији. Са више од 50 компанија чланова и готово 600 претежно младих људи који раде из Парка. НТП Ниш постао је центар дешавања за иновативну заједницу. НТП Ниш успоставио је значајну сарадњу са свим студентским организацијама, Универзитетом у Нишу и широм заједницом. Поред традиционалних и савремених медија за промоцију и умрежавање, НТП Ниш је покренуо подкаст „Стартап доручак“ са преко 30 епизода додатно потврђујући своју улогу као инкубатора креативности и иновација. Планирана лабораторија за аудио и визуелну продукцију биће доступна свим члановима, партнерима и широј заједници, чиме ће НТП Ниш наставити да јача своју улогу као место креирања квалитетног садржаја и подстицања сарадње и иновација.

Активности пројекта:

  • Адаптација постојећег простора
  • Уређење ентеријера
  • Набавка опреме
  • Обука запослених и заједнице НТП Ниш:
    • Обука техничког особља за рад са опремом и софтвером
    • Обука особља задуженог за реализацију емисија, подкаста – укључујући конципирање, дизајн, дистрибуцију, промоцију, развој заједнице и монетизацију.
Назад