Организациона структура

Скупштина

Оснивачи Друштва чине Скупштину Друштвa, док овлашћења Скупштине друштва врше оснивачи, преко овлашћених представника. Надлежни орган оснивача одређује лица која представљају оснивача у Скупштини друштва, тако што Влада Републике Србије именује 2 представника, Град Ниш 2 представника и Универзитет у Нишу 1 представника.

Састав и овлашћење Скупштине друштва дефинисани су члановима 23-28. Уговора о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу НТП Ниш.

Чланови Скупштине Научно технолошког парка Ниш:

Александар Милићевић

Директор Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног одбора

Представник Републике Србије као оснивача Друштва

Саша Младеновић

Директор Jonhnson Electric – Serbia

Представник Републике Србије као оснивача Друштва

 

Душан Радивојевић

Директор Канцеларије за локални економски развој Града Ниша

Представник Града Ниша као оснивача Друштва

Драган Милошевић

Председник Клуба привредника „Наисус“

Представник Града Ниша као оснивача Друштва

др Дејан Ранчић

Редовни професор Електронског факултета Ниш

Представник Универзитета у Нишу, као оснивача Друштва

Директор Научно технолошког парка Ниш

Професионалац са 20 година искуства у предузетништву, локалном економском развоју, привлачењу инвестиција и управљању развојним и инфраструктурним пројектима. Доктор економских наука, аутор преко 30 научних радова и публикација и области економског моделирања и теорије одлучивања. Посвећени менаџер, директан, оријентисан ка резултатима и решавању проблема.

др Милан Ранђеловић

Директор Научно технолошког парка Ниш

Комисија

Комисија за оцењивање пријава пристиглих на Јавни позив за чланство у НТП Ниш састоји се од референтних представника научне – стручне јавности из области техничких и економских наука и три представника респектабилних компанија из приватног сектора, уз посебно поштовање спречавања евентуалног сукоба интереса и осигуравања транспарентности процеса.

Задатак стручне Комисије је да уз техничку подршку НТП Ниш, водећи се критеријумима дефинисаним Јавним позивима за чланство у Научно технолошком парку Ниш, изврши оцењивање и рангирање пријава пристиглих на исте, на основу којих НТП Ниш доноси Одлуку о избору чланова Научно технолошког парка Ниш.

Чланови комисије НТП Ниш:

Проф. др Тадија Ђукић

Декан Економског факултета Универзитета у Нишу

Проф. др Драган Манчић

Декан Електронског факултета Универзитета у Нишу

Иван Весић

Oснивач и CEO VetCloud, ментор Eleven Startup Accelerator

Бојан Митић

Оснивач и CEO Fazi&Triple Crown

Милица Стојановић

Директор Seavus Србија