Пројекти

Градови будућности југоисточне Европе

Пројекат „Градови будућности југоисточне Европе“ финансијски подржава организација „ ClimateKIC“, заједница Европског института за иновације и технологије и спроводи се у 5 пилот градова који, према процени, имају капацитете за системску трансформацију градова: Сарајево (Босна и Херцеговина), Скопље (Северна Македонија), Крижевци (Хрватска), Марибор (Словенија) и Ниш (Србија).

Пројекат треба да омогуцћи брже и лакше системске промене кроз иновације, како би се постигао бољи квалитет живота грађана и неопходна декарбонизација у оним делатностима које критично утичу на емисије гасова стаклене баште. Како технолошка иновација сама по себи нецће, током времена, постицћи структурне промене потребне за прогресивни раст, пројекат ће комбиновати различите иновативне методе у областима финансија, у пословним моделима, законодавним оквирима, перцепцијама понашања и друштвеним нормама, образовању и вештинама, новим и постојец́им технологијама, учешц́у грађана, структури тржишта итд.

Пројектом „Будући градови југоисточне Европе“ заједница EIT Climate-KIC подржала је градове у амбициозној мисији – да ови градови постану нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025.

Пројекат  „Будући градови југоисточне Европе“ треба да помогне Граду Нишу, као и осталим партнерским градовима, да се избори са овим изазовима и, као одговор на њих, спроведе  процес трансформације. Визију чине помак у напретку, квалитету живота и климатским отпорностима   – што је могуће постићи коришћењем  природних и људских ресурса  са правом комбинацијом амбиција, иновација и других ресурса.

Договорена заједничка мисија је да градови, партнери на пројекту, постану  нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025. године. У оквирима ове мисије,  постављени су следећи  радикални циљеви:

  • Довести квалитет ваздуха у нашим градовима у оквир  препоручених граница Светске здравствене организације до 2023. године.
  • Постићи циркуларну економију са нултом емисијом гасова до 2030. године
  • Осигурати да до 2025. године сви чланови наше заједнице имају једнак приступ основним људским добрима: достојном становању, здравственој заштити, образовању, мобилности, храни, води, зеленим јавним просторима, безбедности и продуктивним радним могућностима.
  • Из године у годину смањивати утицај загревања на поплаве у нашим заједницама.

Овакав широки приступ вођен зацртаном мисијом,  захтева масовно преобликовање размишљања и начина рада, због чега  Град Ниш ради на креирању програмског пакета акција и иновација, суочавајуц́и се са постојец́им изазовима и користец́и своје могућности у што већем броју одређених кључних области у којима су потребне брзе и квалитетне урбане промене.

Назад