Наша прича

Научно-технолошки парк Ниш је организација која у блиској сарадњи са Универзитетом и академском заједницом обезбеђује инфраструктуру и услуге за помоћ иновативним предузећима у остваривању пословних успеха на тржишту, посебно у области високих технологија.

Као регионални центар за убрзани развој иновативног научно технолошког предузетништва, интернационалну промоцију пројеката и компанија, пружа основу за реинжењеринг привреде региона и јачање њене глобалне конкурентности.

Инспирисан технолошком традицијом, Научно технолошки парк, у синергији са домаћим и међународним актерима, креира динамични и иновациони стартап екосистем који свој развој базира на економији заснованој на знању и иновацијама и позиционира Ниш и регион као глобални извор напредних технологија.

тото

family

Наша мисија

Преданим радом и посвећеношћу, кроз инфраструктурну и стручну подршку, створамо окружење које ће субјектима иновационе делатности у региону обезбедити најбоље услове за рад и убрзани развој. Директним повезивањем чланова са научно-истраживачким и високошколским организацијама као и повратним утицајем, кроз заједничке пројекте са технолошким компанијама, омогућићемо комерцијализацију иновација насталих у процесу истраживања и развоја.

Стварањем здравог пословног окружења, утемељеног на економији заснованој на знању и промоцији технолошког предузетништва, омогућићемо услове за стварање великог броја успешних стартап и спиноф предузећа. Синергија ће омогућити стварање и развој нових иновативних производа, услуга и процеса. Применом напредних и иновативних технологија, Научно технолошки парк обезбеђује врхунско пословно окружење и подржава конкурентност и комерцијални успех чланова.

Наши циљеви

  • Пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности, која у оквиру дефинисаног простора обезбеђује инфраструктурне и стручне услуге привредним друштвима, научноистраживачким и иновационим организацијама ради њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту, у циљу убрзаног технолошког развоја земље, а на основу примера добре међународне праксе у овој области.
  • Привлачење иновативних технолошко-развојних компанија (домаћих и страних) и стварање услова за њихов развој кроз повезивање са научноистраживачким и високошколским организацијама, у складу са одредбама Закона о иновационој делатности.
  • Подстицај повратног утицаја на развој научноистраживачких организација, пре свега Универзитета у Нишу кроз заједничка истраживања са технолошким компанијама, а у циљу комерцијализације иновација насталих у процесу истраживања и развоја.
  • Стварање услова за оснивање већег броја спиноф предузећа и њихов развој применом добре праксе из Србије и региона.
  • Стварање услова и креирања амбијента за развој иновативних стартап компанија.
  • Започињање и развој сопственог „бизниса” од стране активних и дипломираних студената.
  • Стварање и развој нових иновативних производа, услуга и процеса применом напредних и иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз.
  • Запошљавање младих образованих кадрова, као и стварања услова за повратак наших стручњака из иностранства.

laughing