Стартап центар Ниш

Стартап центар основан је као заједничка иницијатива Електронског факултета и Града Ниша и представљао је први корак ка изградњи Научно технолошког парка Ниш.

Скупштина Града Ниша на седници одржаној 20.10.2021. године донела је Одлуку о преносу Научно технолошком парку Ниш д.о.о. Ниш целокупни удео Града Ниша у капиталу Центра за иновативно предузетништво младих Стартап центар д.о.о.

Стартап центар Ниш наставља да буде инкубатор креативних идеја и пословних подухвата младих амбициозних људи и у наредном периоду представљаће кључну подршку тимовима у раној фази развоја (идеја, доказ концепта) чији ће рад бити заснован на студентским пројектима, насталим у сарадњи са студенским организацијама или факултетима.

Посетите сајт