Пројекти

Danube Interreg – Be Ready

interreg-danube-region

Назив пројекта: UrBan hEat islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategY (Be Ready)

Носилац пројекта: Sofia Development Association

Пројектни партнери: Sofia Development Association (Bugarska), DEX Innovation center z.s. (Češka), Association Tehnopol of Galati (Rumunija), Chișinău Town Hall (Moldavija), Municipality of Galați (Rumunija), Science and Technology Park Nis (Srbija), City of Nis (Srbija), City of Zenica (Bosna i Hercegovina), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Slovenija), Pannon Novum West Transdanubian Regional Innovation Nonprofit Ltd. (Mađarska), Capital City Podgorica (Crna Gora), University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija), Slovak University of Technology in Bratislava (Slovačka), RICANY (Češka), South Moravian agency for public innovation JINAG (Češka), City of Kranj (Slovenija), Policy Consult Ltd (Bugarska), Development agency North Ltd. (Hrvatska)

Буџет пројекта: 2.408.382,62 евра

Финансијер: Interreg Programme Danube Region, Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Циљ пројекта: Пројекат „BE Ready“ се фокусира на јачање капацитета за прилагођавање климатским променама и управљање катастрофама везаним за еколошке ризике у Дунавском региону, посебно се бавећи урбаним топлотним острвима (UHI). У сарадњи са 19 партнерa из 12 земаља, пројекат уводи нови приступ – „зелена акупунктура“, циљајући мале али ефикасне, контекстуалне интервенције за борбу против UHI у критичним урбаним зонама. Активности укључују тестирање решења кроз „зелену“, „белу“, и „плаву акупунктуру“, односно интервенције засноване на вегетацији, иновативним материјалима и коришћењу водних ресурса. Главни резултати обухватају методологије и алате за процену ризика од UHI, тестирана решења у 9 пилот градова, заједничку стратегију за побољшање отпорности на климатске промене, акционе планове, препоруке за политике и кампање подизања свести. Пројекат тежи ефикасном коришћењу заједничког знања за боље разумевање UHI ефеката и јачање институционалних капацитета на локалном и регионалном нивоу.

Активности пројекта:

 • Пружање истраживачких, проценских и оперативних алата локалним и регионалним властима за боље разумевање UHI, његових узрочника и ефеката.
 • Заједничко креирање, тестирање и валидација заједнички развијених решења за ублажавање ефеката UHI у градовима.
 • Подршка партнерским градовима у развоју и усвајању акционих планова за повећану отпорност на ефекте UHI са конкретним акцијама које промовишу зелене, плаве или беле мере.
 • „Зелена акупунктура“ омогућава партнерима, како градовима тако и партнерима за знање, да предузму циљане, мале али моћне, мере засноване на контексту за борбу против UHI у критичним урбаним подручјима.
 • Пилот градови тестирају решења у три области: „зелена акупунктура“ (интервенције засноване на вегетацији); „бела акупунктура“ (заснована на иновативним површинама и материјалима); и „плава акупунктура“ (нове употребе водних ресурса).
 • Главни резултати пројекта укључују:
  • заједнички развијене и имплементиране методологије и алатке за процену ризика од UHI, анализу података и моделирање на нивоу града;
  • заједнички дизајнирана решења за решавање UHI, тестирана и рецензирана у урбаном окружењу од стране 12 пилот градова;
  • заједничка стратегија за побољшање припремљености и отпорности на климатске промене намењена локалним и регионалним властима у Дунавском региону;
  • акциони планови и трансформативни стратешки изгледи за учеснике;
  • препоруке за политику;
  • виртуелни обуку програм са SPOCs;
  • кампање подизања свести у 12 земаља током периода од 30 месеци.
Назад