Пројекти

Научно – технолошки паркови Србије

header-logo

Европска банка за обнову и развој и Влада Републике Србије разматрају финансирање проширења савремених научно-технолошких паркова у Србији:

  1. један у Нишу од оквирно 16,200 м² бруто површине
  2. један у Чачку од оквирно 12,800 м² бруто површине
  3. један у Крушевцу од оквирно 11,000 м² бруто површине

Паркови у Нишу и Чачку формално су основани као научно-технолошки паркови, док је постојећи објекат у Крушевцу тренутно Пословни инкубатор, који ће након проширења формално прерасти у Регионални индустријско-технолошки парк

Очекује се да ће се сваки развој посебно реализовати преко новоформираног Министарства за јавна улагања Републике Србије, надлежног за реализацију државних пројеката. Након реализације, Влада ће Пројекат предати на оперативно управљање научно-технолошким парковима, који ће управљати зградама у складу са стандардним правилима прописаним од стране Владе Републике Србије.

Пројекат спада у категорију „Б“ у складу са ЕБРД-овом Политиком заштите животне средине и социјалних питања 2019.

Детаљнији опис радова планираних на изградњи и реконструкцији, као и начин за укључивање свих заинтересованих страна, дат је у Нетехничком резимеу Пројекта који је доступан за јавност заједно са Планом укључивања заинтересованих страна.

Све заинтересоване стране имају рок од месец дана да доставе повратне информације (њихово мишљење и сугестије у вези са Пројектом) од дана објављивања Нетехничког резима Пројекта и Плана укључивања заинтересованих страна. Осим тога, свим заинтересованим странама је на располагању Жалбени образац, путем којег могу адресирати све проблеме који се односе на реализацију Пројекта (све информације о Жалбеном механизму се могу пронаћи у Плану управљања заинтересованим странама).“

NTS_Project Science Serbia
SEP_Project Science Serbia
Жалбени образац за јавност

Назад