Пројекти

Иновациони инкубатор Технолошког факултета у Лесковцу

Програм формирања и развоја иновационих инкубатора у научно-истраживачким организацијама

Назив програма: Програм формирања и развоја иновационих инкубатора у научно-истраживачким организацијама (НИО) у Републици Србији

Носилац пројекта: Технолошки факултет у Лесковцу

Пројектни партнер: Научно-технолошки парк Ниш

Финансијер: Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије

Циљ пројекта: Главни циљ је успостављање и подизање капацитета иновационог инкубатора у оквиру Технолошког факултета у Лесковцу, са посебним фокусом на подршку развоју стартап тимова и комерцијализацију њихових иновативних идеја. Пројекат тежи да подстакне мултидисциплинарну сарадњу и умрежавање између чланова академске заједнице, стартап тимова и индустрије, с циљем унапређења иновационог екосистема у региону.

Активности пројекта за које је задужен НТП Ниш:

  • Израда Програма успостављања и рада иновационог инкубатора,
  • Израда Програма рада са студентима и истраживачима,
  • Имплементација и праћење имплементације Програма успостављања и рада иновационог инкубатора.
Назад