Пројекти

Програм подизања капацитета регионалних иновационих стартап центара у сарадњи са научно технолошким парковима

Програм подизања капацитета регионалних иновационих стартап центара у сарадњи са научно технолошким парковима. (1)\\\

Носилац пројекта: Научно-технолошки парк Ниш

Пројектни партнери: Иновациони центар Зубин Поток, Регионални иновациони старт-ап центар Параћин, Општина Сокобања, Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа, Зип центар за младе-Бизнис инкубатор, Бизнис инкубатор Крушевац, Град Нови Пазар, Бизнис инкубатор центар Бор, Град Врање

Буџет пројекта: 44.990.000,00 динара

Финансијер:  Фонд за иновациону делатност

Циљ пројекта:  Циљ Програма је успостављање рада и подизање капацитета регионалних иновационих стартап центара, укључујући стартап центре, инкубаторе, смарт сити центре и сличне организације подршке. Програмом се развијају компетенције стартап центара за пружање подршке на конзистентан и организован начин, као и за укључивање у интегрисани систем подршке иновационој делатности, са циљем достизања самоодрживости за даљи рад и функционисање. Програмом се постиже интеграција регионалних иновационих стартап центара са научно-технолошким парковима, у циљу развоја иновативне заједнице на локалном нивоу, а у функцији системског развоја иновационе делатности као и унапређењу иновационог екосистема на територији Републике Србије.

Активности пројекта: План пројектних активности треба да садржи активности којима ће се извршити подизање капацитета регионалних иновационих стартап центара за обављање следећих задатака:

 • Промоција регионалног иновационог стартап центра у својој локалној заједници у циљу привлачења предузетничких (стартап) тимова и појединаца који имају иновативну идеју
 • Развој предузетничког духа код младих организацијом различитих догађаја
 • Едукација и помоћ тимовима и појединцима у развоју пословања и комерцијализацији иновативних идеја, кроз упознавање са различитим пословним моделима, дефинисању и истраживању тржишта, утврђивању циљаних корисника, планова продаје и маркетинга и стратегијама раста и развоја
 • Помоћ у генерисању, евалуацији, валидацији и тестирању идеја
 • Умрежавању кроз организацију и учешће на догађајима и састанцима (meetups) са другим субјектима иновационог екосистема
 • Обезбеђивање радног простора са неопходном интернет конекцијом у којем се налази компјутерска опрема, сала за састанке и презентације, канцеларије, као и друга пратећа опрема
 • Менторство путем обезбеђивања искусних стручњака из области технологије, иновација и пословања који могу пружити одговоре на питања од значаја за развој новог иновативног предузећа (стартапа)
 • Помоћ у обезбеђивању финансијске подршке за развој пословања, кроз едукацију о моделима и конкретним изворима финансирања, као и помоћ у писању пријаве за добијање средстава
 • Саветовање у области правних, финансијских и административних послова, као и питања права заштите интелектуалне својине
 • Припрема тимова за представљање пословне идеје пред инвеститорима (Pitch Preparation)
 • Помоћ у развоју и тестирању прототипа
Назад