Пројекти

Нове технологије – темељ индустрије засноване на знању

Nove-tehnologije-CPN

Пројекат представља напреднију фазу у информисању средњошколске популације о могућностима које Научно-технолошки парк Ниш пружа младим људима у избору будуће професије.

У сусрету са организаторима и корисницима НТП Ниш, средњошколци који већ имају афинитет ка техничким наукама добиће слику о перспективама које им се отварају у контексту друштва базираног на знању. У том смислу важно је да им се осветли перспектива коју професионалци из поља техничких наука могу да очекују у друштву заснованом на знању. У том циљу биће, осим НТП Ниш, на пројекту ангажовано и Удружење за промоцију индустријске баштине и напредних технологија из Ниша. Уз њихову помоћ приказаће се шта се све производило у овом региону, организоваће се посете референтним научним лабораторијама на техничким факултетима, као и посете фирмама чија се производња базира на примени резултата из техничких наука.

Назад