Ментори

Наши ментори су група изванредних појединаца из научно технолошке заједнице који желе да своје време, посвете подршци члановима Научно технолошког парка Ниш. Као ментори, поред екстерних, биће  ангажовани и искусни професионалци из реда технолошко-развојних компанија чланова НТП Ниш, како би се подстакла сарадња унутар парка.