Документи

Јавни позиви и јавни увиди

EBRD - документи - план укључивања заинтересованих страна и нетехнички резиме пројеката

План укључивања заинтересованих страна - нацрт Нетехнички резиме Жалбени образац за јавност

Јавни позив за обављање угоститељске делатности у НТП Ниш

Одлука о обављању угоститељске делатности

Јавни позив за коришћење Националне платформе за вештачку интелигенцију

Јавни позив стартап компанијама за коришћење Националне платформе за вештачку интелигенцију (15.08.2023.)

Јавне набавке

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објекта НТП Ниш

Позив за подношење понуда (05.04.2021.) Одлука о избору најповољније понуде (14.04.2021.) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (11.04.2022.) Одлука о избору најповољније понуде (15.04.2022.)

Набавка средстава за одржавање хигијене

Јавни позив за набавку средстава за одржавање хигијене (14.07.2023.) Одлука о додели уговора (02.03.2021.) Јавни позив за набавку средстава за одржавање хигијене (30.04.2022.) Одлука о додели уговора (15.08.2023.)

Набавка услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш

Јавни позив за набавку услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш (12.08.2021.) Обавештење о додели уговора (22.12.2022.) Јавни позив за набавку услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш (13.09.2022.)

Набавка услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш

Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (17.08.2021.) Одлука о обустави поступка (02.09.2021.) Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (20.11.2021.) Одлука о додели уговора (01.12.2021.) Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (30.04.2022.) Одлука о додели уговора (12.05.2022.)

Набавка услуге интернета и информатичке заштите

Јавни позив за набавку услуге интернета и информатичке заштите (07.06.2023.) Одлука о додели уговора (26.06.2023.)

Набавка услуге израде пројекта за грађевинску дозволу за доградњу Научно-технолошког парка Ниш

Набавка услуге израде пројекта за грађевинску дозволу за доградњу Научно-технолошког парка Ниш (31.12.2022.) Одлука о додели уговора (25.01.2023.)

Набавка услуге израде пројекта за извођење радова (ПЗИ) за доградњу Научно-технолошког парка Ниш

Јавни позив за набавку услуге израде пројекта за извођење радова (ПЗИ) за доградњу Научно-технолошког парка Ниш (12.08.2023.) Одлука о додели уговора (24.08.2023.)

Одлуке

Одлуке о пријему у чланство

Одлука - I пресек - стартап компаније (01.06.2020.) Одлука - I пресек - технолошко-развојне компаније (01.06.2020.) Одлука - II пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука - III пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука - IV пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука – V пресек – стартап компаније (02.11.2020.) Одлука – VI пресек – стартап компаније (06.04.2021.) Одлука – VI пресек – технолошко-развојне компаније (06.04.2021.) Одлука - VII пресек - стартап компаније (23.07.2021.) Одлука - VII пресек - технолошко-развојне компаније (23.07.2021.) Одлука - VIII пресек - о пријему у чланство стартап компаније (15.11.2021.) Одлука - VIII пресек - о пријему у чланство технолошко-развојне компаније (15.11.2021.) Одлука - IX пресек у пријем у чланство технолошко-развојне компаније (21.04.2022.) Одлука - IX пресек у пријему у чланство стартап компаније (21.04.2022.) Одлука - X пресек - о пријему у чланство стартап компаније (29.07.2022.) Одлука - X пресек - о пријему у чланство технолошко-развојне компаније (29.07.2022.)

Екстерни документи

Корисни документи

Кућни ред

Кућни ред

Ценовник

Ценовник

Raising Starts Program

Raising Starts Program

Позив за иновациону школу

Позив за иновациону школу