Документи

Јавни позиви и јавни увиди

EBRD - документи - план укључивања заинтересованих страна и нетехнички резиме пројеката

План укључивања заинтересованих страна - нацрт Нетехнички резиме Жалбени образац за јавност

Јавни позив за обављање угоститељске делатности у НТП Ниш

Одлука о обављању угоститељске делатности

Јавни позив за коришћење Националне платформе за вештачку интелигенцију

Јавни позив стартап компанијама за коришћење Националне платформе за вештачку интелигенцију (15.08.2023.)

Јавне набавке

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објекта НТП Ниш

Позив за подношење понуда (05.04.2021.) Одлука о избору најповољније понуде (14.04.2021.) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (11.04.2022.) Одлука о избору најповољније понуде (15.04.2022.)

Набавка средстава за одржавање хигијене

Јавни позив за набавку средстава за одржавање хигијене (14.07.2023.) Одлука о додели уговора (02.03.2021.) Јавни позив за набавку средстава за одржавање хигијене (30.04.2022.) Одлука о додели уговора (15.08.2023.)

Набавка услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш

Јавни позив за набавку услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш (12.08.2021.) Обавештење о додели уговора (22.12.2022.) Јавни позив за набавку услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш (13.09.2022.)

Набавка услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш

Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (17.08.2021.) Одлука о обустави поступка (02.09.2021.) Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (20.11.2021.) Одлука о додели уговора (01.12.2021.) Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (30.04.2022.) Одлука о додели уговора (12.05.2022.)

Набавка услуге интернета и информатичке заштите

Јавни позив за набавку услуге интернета и информатичке заштите (07.06.2023.) Одлука о додели уговора (26.06.2023.)

Набавка услуге израде пројекта за грађевинску дозволу за доградњу Научно-технолошког парка Ниш

Набавка услуге израде пројекта за грађевинску дозволу за доградњу Научно-технолошког парка Ниш (31.12.2022.) Одлука о додели уговора (25.01.2023.)

Набавка услуге израде пројекта за извођење радова (ПЗИ) за доградњу Научно-технолошког парка Ниш

Јавни позив за набавку услуге израде пројекта за извођење радова (ПЗИ) за доградњу Научно-технолошког парка Ниш (12.08.2023.) Одлука о додели уговора (24.08.2023.)

Одлуке

Одлуке о пријему у чланство

Одлука - I пресек - стартап компаније (01.06.2020.) Одлука - I пресек - технолошко-развојне компаније (01.06.2020.) Одлука - II пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука - III пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука - IV пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука – V пресек – стартап компаније (02.11.2020.) Одлука – VI пресек – стартап компаније (06.04.2021.) Одлука – VI пресек – технолошко-развојне компаније (06.04.2021.) Одлука - VII пресек - стартап компаније (23.07.2021.) Одлука - VII пресек - технолошко-развојне компаније (23.07.2021.) Одлука - VIII пресек - о пријему у чланство стартап компаније (15.11.2021.) Одлука - VIII пресек - о пријему у чланство технолошко-развојне компаније (15.11.2021.) Одлука - IX пресек у пријем у чланство технолошко-развојне компаније (21.04.2022.) Одлука - IX пресек у пријему у чланство стартап компаније (21.04.2022.) Одлука - X пресек - о пријему у чланство стартап компаније (29.07.2022.) Одлука - X пресек - о пријему у чланство технолошко-развојне компаније (29.07.2022.)

Екстерни документи

Корисни документи

Кућни ред

Кућни ред

Ценовник

Ценовник

Raising Starts Program

Raising Starts Program

Позив за иновациону школу

Позив за иновациону школу

Медији

Брошуре

Брошура 2023

Press Kit

Logobook Основне информације НТП Ниш Правилник о снимању у НТП Ниш

7. Форум напредних технологија

Брошура