Услуге НТП Ниш

Услуге

Правно административне услуге

НТП Ниш је ту да обезбеди потпуну административну и правну подршку новооснованим стартап компанијама.

Тренинзи и ментори

НТП Ниш ће обезбедити сарадњу са неким од најуспешнијих светских имена из поља бизниса, чији ће задатак бити да вам пренесу своје дугогодишње знање и непроцењиво искуство, што представља јединствену могућност.

Маркетинг и промоција

НТП нуди помоћ при дефинисању циљних група, као и могућност да што више људи чује за вашу компанију. Поред тога, пружа подршку компанијама приликом избора алата којима ће постићи максимум у свом пословању.

Индивидуална саветовања

Пружа подршку пословању индивидуалним саветовањем и то у области развоја пословног модела на основу леан методологије и других саветовања.

Подршка у приступу финансијама

Пружа сваки вид стручне подршке компанијама како би реализовале свој финансијски план и приступиле конкурсима, фондовима…

Приступ младим талентима

Сарадња са универзитетом пружа приступ бази најбољих младих, високообразованих кадрова, што представља немерљив потенцијал.

Умрежавањe

Када сте део заједнице онда све иде много лакше. Искуство је најбитније да се нека идеја развије. Зато је НТП ту да вас повеже са онима који су већ прешли пут којим сте управо кренули. Својим примером помажете другима, али и други помажу вама.

Приступ опреми за примењени научно-истраживачки рад

Чланови НТП Ниш имају могућност приступа лабораторијама у саставу Универзитета у Нишу, као и скупој релевантној опреми за примењени научно-истраживачки рад. Могуће је и пружање услуга у области испитивања, експертизе и консалтинга од стране научних радника са Универзитета.

Инфраструктурна подршка

Кроз ову услугу омугаћавамо коришћење пословног простора, као и услуге приступа телекомуникациној инфраструктури, сервер салама и редундантној телекомуникационој инфраструктури. НТП Ниш пружа и услугу омогућавања коришћења простора за догађаје, састанке, презентације.

Сарадња са универзитетом

Кроз ову услугу подстичемо заједничке истраживачко-развојне пројекте са циљем стварања нових или побољшаних комерцијално оријентисаних производа и услуга, као и иновативних технологија са значајним будућим учинком и тржишним потенцијалом.

Подршка у прототипирању

За прототипирање нових производа на располагању су лабораторије за развој и опрема за прототипирање. Омогућићемо да на бази сарадње НТП Ниш са компанијама (произвођачима) партнерима реализујете производњу неопходних costum делова у малим серијама за прототипове, а могуће је обезбедити и консултацију експерата приликом развоја и израде прототипа.

Тестирање пројеката у реалном окружењу (living lab)

НТП Ниш, својим члановима пружа подршку да своје пројекте могу тестирати у познатом окружењу и у контролисаним условима.