Сарадња – партнери, чланства, регионална мрежа

Научно технолошки парк Ниш д.о.о (НТП Ниш) основан је у партнерству Владе Републике Србије, Града Ниша и Универзитета у Нишу

Наши оснивачи

Наши партнери

Чланство

Уз подршку

Регионална мрежа НТП Ниш за развој иновативне привреде и технолошког предузетништва формирана је са циљем да се окупи и креира мрежа партнера регионалних привредних комора, регионалних развојних агенција, пословних инкубатора, стартап центара, коворкинг простора, кластера и пословних удружења која ће допринети брендирању Региона Јужне и Источне Србије као иновативног технолошког хаба.

Један од циљева је, између осталог, и ширење мреже виртуелних чланова НТП Ниш који ће користити заједничке пројекте и програме из области иновација и технолошког предузетништва проистеклих из ове сарадње.

Регионалне развојне агенције

Пословне асоцијације

Бизнис инкубатори и стартап центри

Coworking простори