Пројекти

Иновациони инкубатор Машинског факултета у Нишу

Програм формирања и развоја иновационих инкубатора у научно-истраживачким организацијама

Назив програма: Програм формирања и развоја иновационих инкубатора у научно-истраживачким организацијама (НИО) у Републици Србији

Носилац пројекта: Машински факултет у Нишу

Пројектни партнери: Научно-технолошки парк Ниш, Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу

Буџет пројекта: 4.000.000,00 динара

Финансијер: Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије

Циљ пројекта: Главни циљ је успостављање и подизање капацитета иновационог инкубатора у оквиру Машинског факултета у Нишу, са посебним фокусом на подршку развоју стартап тимова и комерцијализацију њихових иновативних идеја. Пројекат тежи да подстакне мултидисциплинарну сарадњу и умрежавање између чланова академске заједнице, стартап тимова и индустрије, с циљем унапређења иновационог екосистема у региону.

Активности пројекта за које је задужен НТП Ниш:

  • Израда Програма успостављања и рада иновационог инкубатора,
  • Израда Програма рада са студентима и истраживачима,
  • Имплементација и праћење имплементације Програма успостављања и рада иновационог инкубатора.
Назад