Пројекти

Launcher акцелератор програм (Програм промоције и популаризације иновационе делатности)

Лаунчер акцелератор

Носилац пројекта: Научно-технолошки парк Ниш

Пројектни партнери: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Фази д.о.о.

Буџет пројекта: 12,615,000.00

Финансијер: Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Фази д.о.о.

Циљ пројекта: Циљ пројекта је јачање капацитета новооснованих предузећа (стартапа) путем Launcher програма акцелерације кроз обуке и подршку стручњака из одговарајућих области. Launcher подразумева тромесечни програм интензивне менторске и финансијске подршке за реализацију иновативних идеја стартапа оријентисаних на раст у раним фазама развоја.

Активности пројекта: Кроз 12 едукативних модула, менторски рад и пружање финансијске подршке, Лаунчер програм омогућава стартапима да развију своје иновативне идеје, изграде одрживе пословне моделе и стекну кључна знања неопходна за успех и раст на тржишту. Активности пројекта се одвијају у две фазе:

Фаза 1 – Предавања и Стартап изазов: Прва фаза укључује предавања и стартап изазов у виду питцх-а у Научно-технолошком парку Ниш. Током ових догађаја, учесници су имали прилику да присуствују радионицама и такмиче се са својим иновативним идејама. На основу остварених перформанси, одабрани су тимови који ће учествовати у следећој фази Програма. У оквиру предавања у овој фази подразумева се рад на следеће теме:

I модул- Иновациони екосистем

II модул- Тимски рад и идеја

III модул- Lean Стартуп 101 и Lean Canvas Busines Model

IV модул- Финансирање – Информације о доступним механизмима и програмима финансирања

V модул-  How to Pitch

Фаза 2 – Интензивне радионице и менторство: Тимови који успешно прођу прву фазу добијају прилику да учествују у интензивним радионицама и добију менторску подршку стручњака из релевантних области. Током ове фазе, тимови имају прилику да даље развијају своје идеје уз подршку стручњака, стекну нова знања и вештине, као и да унапреде своје пословне стратегије. Планирани програм активности се одвија у оквиру 12 модула, и то:

 1. Увод у стартап свет
 2. Увод у Lean / Lean методологија
 3. Приоритизација и тестирање циљних сегмената
 4. Модел validation – Customen/проблем фит
 5. Истраживање конкуренције и стратегија позиционирања
 6. Проблем/solution фит
 7. Маркетинг
 8. Sales tech
 9. Pitch deck
 10. Правна регулатива и заштита интелектуалне својине
 11. Финансирање и програми + пробни Pitch
 12. Демо Дан

Ова фаза кулминира Демо даном, где тимови имају прилику да представе своје идеје пред комисијом. На основу квалитета презентација и напретка који су постигли током програма, комисија доноси одлуку о финансијској подршци најперспективнијим тимовима, дајући им подстицај за даљи раст и успех у својим пословним подухватима.

Назад