Србија Иновира – Суперкластер за медицинску и биотехнологију ,,Лабораторија здравствених технологија“

Носилац пројекта: ИЦТ Хаб

Пројектни паартнери: Научно-технолошки парк Ниш, Лабораторија здравствених технологија, ФЕФА факултет

Финансијер:  УСАИД

Циљ пројекта:  Визија конзорцијума је Србија у којој је здравство персонализовано и дигитализовано док је индустрија активна и развијена на темељима снажне инфраструктуре и технологија.
Развој екосистема у ком се поштују етички принципи уз постојање агилне законске регулативе која омогућава успешно пословање и имплементацију иновација један је од примарних циљева конзорцијума. Испуњењем тог циља, целокупно друштво ће користити производе и иновације и развити поверење у функционалан систем.

Активности пројекта: Организација једног хакатона, једног акцелератора, два бооткампа, месечних митапова заједнице, развој курикулума мастер програма на ФЕФА факултету, одржавање такмичења са факултетима и институтима…

Резултати пројекта: Остварена сарадња између преко 57 организација међу којима је 13 стартапа, 15 академских институција, 27 стручних и организација подршке и 2 мултинационалне компаније. Успостављен први акцелератор за стартапе из медицинске и биотехнологије, формиран нови стартап са хакатона, успостављена сарадња института и пословне школе, успостављена сарадња између факултета и приватних компанија на основу које су неки студенти запошљени…

Период имплементације пројекта: 12 месеци (од 01.06.2022-01.06.2023)

Линк ка веб сајту пројекта: https://srbijainovira.rs/pilot-superklasteri/medicinska-biotehnologija

Нове технологије – темељ индустрије засноване на знању

Пројекат представља напреднију фазу у информисању средњошколске популације о могућностима које Научно-технолошки парк Ниш пружа младим људима у избору будуће професије.

У сусрету са организаторима и корисницима НТП Ниш, средњошколци који већ имају афинитет ка техничким наукама добиће слику о перспективама које им се отварају у контексту друштва базираног на знању. У том смислу важно је да им се осветли перспектива коју професионалци из поља техничких наука могу да очекују у друштву заснованом на знању. У том циљу биће, осим НТП Ниш, на пројекту ангажовано и Удружење за промоцију индустријске баштине и напредних технологија из Ниша. Уз њихову помоћ приказаће се шта се све производило у овом региону, организоваће се посете референтним научним лабораторијама на техничким факултетима, као и посете фирмама чија се производња базира на примени резултата из техничких наука.

Градови будућности југоисточне Европе

Пројекат „Градови будућности југоисточне Европе“ финансијски подржава организација „ ClimateKIC“, заједница Европског института за иновације и технологије и спроводи се у 5 пилот градова који, према процени, имају капацитете за системску трансформацију градова: Сарајево (Босна и Херцеговина), Скопље (Северна Македонија), Крижевци (Хрватска), Марибор (Словенија) и Ниш (Србија).

Пројекат треба да омогуцћи брже и лакше системске промене кроз иновације, како би се постигао бољи квалитет живота грађана и неопходна декарбонизација у оним делатностима које критично утичу на емисије гасова стаклене баште. Како технолошка иновација сама по себи нецће, током времена, постицћи структурне промене потребне за прогресивни раст, пројекат ће комбиновати различите иновативне методе у областима финансија, у пословним моделима, законодавним оквирима, перцепцијама понашања и друштвеним нормама, образовању и вештинама, новим и постојец́им технологијама, учешц́у грађана, структури тржишта итд.

Пројектом „Будући градови југоисточне Европе“ заједница EIT Climate-KIC подржала је градове у амбициозној мисији – да ови градови постану нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025.

Пројекат  „Будући градови југоисточне Европе“ треба да помогне Граду Нишу, као и осталим партнерским градовима, да се избори са овим изазовима и, као одговор на њих, спроведе  процес трансформације. Визију чине помак у напретку, квалитету живота и климатским отпорностима   – што је могуће постићи коришћењем  природних и људских ресурса  са правом комбинацијом амбиција, иновација и других ресурса.

Договорена заједничка мисија је да градови, партнери на пројекту, постану  нека од најбољих могућих места у Европи за живот, рад и боравак  до 2025. године. У оквирима ове мисије,  постављени су следећи  радикални циљеви:

  • Довести квалитет ваздуха у нашим градовима у оквир  препоручених граница Светске здравствене организације до 2023. године.
  • Постићи циркуларну економију са нултом емисијом гасова до 2030. године
  • Осигурати да до 2025. године сви чланови наше заједнице имају једнак приступ основним људским добрима: достојном становању, здравственој заштити, образовању, мобилности, храни, води, зеленим јавним просторима, безбедности и продуктивним радним могућностима.
  • Из године у годину смањивати утицај загревања на поплаве у нашим заједницама.

Овакав широки приступ вођен зацртаном мисијом,  захтева масовно преобликовање размишљања и начина рада, због чега  Град Ниш ради на креирању програмског пакета акција и иновација, суочавајуц́и се са постојец́им изазовима и користец́и своје могућности у што већем броју одређених кључних области у којима су потребне брзе и квалитетне урбане промене.

EIT Climate-KIC RIS Hab

CirEkon координише EIT Climate-KIC RIS Hab платформом у Србији, а чланови нашег хаба су Привредна комора Србије, Научно-технолоши парк Ниш и Climate innovation Hub.

EIT Climate-KIC је ЕУ иницијатива за климатске иновације, чији је циљ убрзан прелазак на отпотан свет без угљеника уз помоћ системских промена. EIT Climate-KIC успостављен је 2010. године и претежно га финансира Европски Институт за Иновације и Технологију (ЕИТ) – тело Европске Уније.

Регионална Иновациона Шема (РИС) је водећа иницијатива EIT Climate-KIC-а, активна у јужној и средњој Европи. EIT RIS осмишљен је као дугорочна иницијатива за јачање националних и регионалних иновативних екосистема умерених и скромних земаља, на основу ЕУ скале за иновације.

Општа мисија је допринос напредовању адаптације климе и циљева ублажавања што омогућава иновациони учинак ових земаља и региона јачањем капацитета оних што их оспособљавају, учесника и веза међу њима (као што су пословни акцелератори, инкубатори, стартапови, сцале-упови, предузећа као што су МСП предузећа, агенције, образовне и истраживачке институције и њихова инфраструктура итд.) кроз олакшану сарадњу на локалном, националном и регионалном нивоу.

EIT Climate-KIC RIS програм нуди конкретан начин за дизајнирање, изградњу и доставу портфолија програма везаних за развој вештина и учење, предузетништво и иновације оријентисаних ка задатку да се катализира брза декарбонизација, обезбеде послови за будућност и створе нова радна места на тржишту усклађена са 1,5º и подстаћи прилагођавање и отпорност.