8. Форум напредних технологија

Назив пројекта: Организација и одржавање 8. Форума напредних технологија

Носилац пројекта: Привредна комора Србије

Пројектни партнери: Привредна комора Србије, Научно-технолошки парк Ниш, Град Ниш

Буџет пројекта: 8.600.000,00

Финансијер: Министарство науке, технолошког развоја и иновација

Циљ пројекта: Пројекат има за циљ позиционирање Србије као глобалног центра за иновације и стартапе, пружајући ресурсе и подршку потребну за њихов раст. Активности попут радионица, панел дискусија и networking догађаја омогућиће повезивање кључних актера у индустрији, укључујући професионалце, инвеститоре и компаније, чиме се подстиче развој ИТ сектора.

Очекујемо да реализација пројекта резултира јачањем међународне позиције Србије у свету иновација, стварањем нових пословних прилика, као и повезивањем стартапа са инвеститорима и клијентима. Додатно, учесници пројекта ће имати прилику да повећају своју видљивост и репутацију, чиме се доприноси расту иновационог и стартап екосистема у Србији.

Пројекат је намењен широком спектру учесника, укључујући стручњаке из области технологије и бизниса, стартапе, иновативне компаније, инвестиционе фондове, академску заједницу, владине и регулаторне органе, студенте, истраживаче, међународне организације, медије и ширу јавност, с циљем креирања синергије и подстицања иновација. Укључивање свих релевантних стејкхолдера, од Владиних представника до регионалних стартап центара, осигураће стварање мреже подршке која ће омогућити стартапима да се развијају и успевају на глобалном нивоу.

Кроз овај пројекат, Србија ће постати препознатљива дестинација за иновације, привлачећи таленте, инвестиције и стварајући услове за раст и развој стартап екосистема, доприносећи тиме економском развоју и иновацијама на глобалном нивоу.

Активности пројекта:

 • Дефинисање циљева и обима
 • Избор организационог тима
 • Дефинисање и позивање говорника
 • Детаљно планирање буџета
 • Маркетиншка и комуникацијска стратегија
 • Преговарање са спонзорима
 • Организација логистике
 • Регрутација волонтера
 • Финализација програма
 • Техничке припреме
 • Одржавање Форума
 • Припрема извештаја
 • Followup активности

Danube Interreg – Be Ready

Назив пројекта: UrBan hEat islands REsilience, prepAreDness and mitigation strategY (Be Ready)

Носилац пројекта: Sofia Development Association

Пројектни партнери: Sofia Development Association (Bugarska), DEX Innovation center z.s. (Češka), Association Tehnopol of Galati (Rumunija), Chișinău Town Hall (Moldavija), Municipality of Galați (Rumunija), Science and Technology Park Nis (Srbija), City of Nis (Srbija), City of Zenica (Bosna i Hercegovina), Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia (Slovenija), Pannon Novum West Transdanubian Regional Innovation Nonprofit Ltd. (Mađarska), Capital City Podgorica (Crna Gora), University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (Austrija), Slovak University of Technology in Bratislava (Slovačka), RICANY (Češka), South Moravian agency for public innovation JINAG (Češka), City of Kranj (Slovenija), Policy Consult Ltd (Bugarska), Development agency North Ltd. (Hrvatska)

Буџет пројекта: 2.408.382,62 евра

Финансијер: Interreg Programme Danube Region, Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

Циљ пројекта: Пројекат „BE Ready“ се фокусира на јачање капацитета за прилагођавање климатским променама и управљање катастрофама везаним за еколошке ризике у Дунавском региону, посебно се бавећи урбаним топлотним острвима (UHI). У сарадњи са 19 партнерa из 12 земаља, пројекат уводи нови приступ – „зелена акупунктура“, циљајући мале али ефикасне, контекстуалне интервенције за борбу против UHI у критичним урбаним зонама. Активности укључују тестирање решења кроз „зелену“, „белу“, и „плаву акупунктуру“, односно интервенције засноване на вегетацији, иновативним материјалима и коришћењу водних ресурса. Главни резултати обухватају методологије и алате за процену ризика од UHI, тестирана решења у 9 пилот градова, заједничку стратегију за побољшање отпорности на климатске промене, акционе планове, препоруке за политике и кампање подизања свести. Пројекат тежи ефикасном коришћењу заједничког знања за боље разумевање UHI ефеката и јачање институционалних капацитета на локалном и регионалном нивоу.

Активности пројекта:

 • Пружање истраживачких, проценских и оперативних алата локалним и регионалним властима за боље разумевање UHI, његових узрочника и ефеката.
 • Заједничко креирање, тестирање и валидација заједнички развијених решења за ублажавање ефеката UHI у градовима.
 • Подршка партнерским градовима у развоју и усвајању акционих планова за повећану отпорност на ефекте UHI са конкретним акцијама које промовишу зелене, плаве или беле мере.
 • „Зелена акупунктура“ омогућава партнерима, како градовима тако и партнерима за знање, да предузму циљане, мале али моћне, мере засноване на контексту за борбу против UHI у критичним урбаним подручјима.
 • Пилот градови тестирају решења у три области: „зелена акупунктура“ (интервенције засноване на вегетацији); „бела акупунктура“ (заснована на иновативним површинама и материјалима); и „плава акупунктура“ (нове употребе водних ресурса).
 • Главни резултати пројекта укључују:
  • заједнички развијене и имплементиране методологије и алатке за процену ризика од UHI, анализу података и моделирање на нивоу града;
  • заједнички дизајнирана решења за решавање UHI, тестирана и рецензирана у урбаном окружењу од стране 12 пилот градова;
  • заједничка стратегија за побољшање припремљености и отпорности на климатске промене намењена локалним и регионалним властима у Дунавском региону;
  • акциони планови и трансформативни стратешки изгледи за учеснике;
  • препоруке за политику;
  • виртуелни обуку програм са SPOCs;
  • кампање подизања свести у 12 земаља током периода од 30 месеци.

NIS Заједници заједно – Лабораторија за аудио и визуелну продукцију

Назив пројекта: Aдаптација постојећег простора и опремање лабораторије за визуелну и аудио продукцију

Носилац пројекта: Научно-технолошки парк Ниш

Буџет пројекта: 4.005.684,00 динара

Финансијер: Нафтна индустрија Србије

Циљ пројекта: Научно-технолошки парк Ниш представља кључну организацију за подршку и развој иновација у јужној и источној Србији. Са више од 50 компанија чланова и готово 600 претежно младих људи који раде из Парка. НТП Ниш постао је центар дешавања за иновативну заједницу. НТП Ниш успоставио је значајну сарадњу са свим студентским организацијама, Универзитетом у Нишу и широм заједницом. Поред традиционалних и савремених медија за промоцију и умрежавање, НТП Ниш је покренуо подкаст „Стартап доручак“ са преко 30 епизода додатно потврђујући своју улогу као инкубатора креативности и иновација. Планирана лабораторија за аудио и визуелну продукцију биће доступна свим члановима, партнерима и широј заједници, чиме ће НТП Ниш наставити да јача своју улогу као место креирања квалитетног садржаја и подстицања сарадње и иновација.

Активности пројекта:

 • Адаптација постојећег простора
 • Уређење ентеријера
 • Набавка опреме
 • Обука запослених и заједнице НТП Ниш:
  • Обука техничког особља за рад са опремом и софтвером
  • Обука особља задуженог за реализацију емисија, подкаста – укључујући конципирање, дизајн, дистрибуцију, промоцију, развој заједнице и монетизацију.

UNDP City and Me

Назив пројекта: City and Me

Носилац пројекта: Just Start doo Niš

Буџет пројекта: 60.030,00 evra

Финансијер: UNDP ODA

Циљ пројекта: Циљ пројекта City&Me је да створи интерактивну и одрживу дигиталну платформу која ће учинити градове у западном Балкану паметнијим и више повезаним са њиховим грађанима. Платформа подстиче активизам и учешће грађана у решавању локалних проблема и промовише одрживе активности као што су рециклирање и зеленило. Са City&Me, грађани ће моћи да утичу на одлуке у својој заједници, учествују у активностима за добробит околине и користе дигиталне услуге за побољшање свакодневног живота. Поред тога, платформа пружа градовима и општинама средства за ефикаснију комуникацију са грађанима и подстицање грађанских иницијатива. На основу студије изводљивости, Научно-технолошки парк Ниш ће развити и спровести образовни програм за изградњу капацитета локалних заинтересованих страна који учествују у развоју локалног иновационог екосистема у четири (4) града/општине у Северној Македонији, Албанији, Црној Гори и Босни и Херцеговини. У изабраном граду за имплементацију решења City&Me, JustStart и Научно-технолошки парк Ниш, заједно са локалним партнером, развиће локални оквир и успоставити мрежу са локалним заинтересованим странама за имплементацију услуга City&Me кроз процес ко-креирања.

Активности пројекта:

 • Израда студије изводљивости – Анализа локалног иновационог екосистема, технологија, потреба и контекста за примену решења паметних градова.
 • Изградња капацитета за Паметне градове – Тродневни едукативни програми за кључне заинтересоване стране како би се подстакла примена паметних градова.
 • Паметна лабораторија (Smart Lab) – Заједнички рад (co-creation) са локалним партнерима на развоју оквира и успостављању мреже за спровођење решења паметних градова.
 • Технички развој – Локализација и прилагођавање софтверског решења City&Me на основу резултата студија и потреба града.
 • Имплементација решења и подизање свести

Superklaster web3 i blockchain

Назив пројекта: Srbija Inovira

Носилац пројекта: ICT Hub

Финансијер: USAID

Циљ пројекта: Мисија Суперкластера Одличан 3 је стварање платформе која пружа ресурсе и креира подстицајно окружење за развој одрживог Web3 екосистема у Србији до 2027. године.
Конзорцијум умрежава представнике Web3 и блокчејн индустрије са приватним и јавним сектором у циљу примене ових технологија у пракси. Повезивањем локалног са европским и светским тржиштем, конзорцијум омогућава лакши приступ домаћим и страним изворима финансирања, као и информацијама неопходним за унапређење екосистема праћеног убрзаним растом и развојем.
Будући да постоји дефицит квалификоване радне снаге у Web3 технологијама, конзорцијум ће се фокусирати на развој стручњака у овој области, повећању броја иновативних производа и оснаживању тржишта кроз мултидисциплинарну сарадњу конвенционалних индустрија, стартапа и академске заједнице.

Активности пројекта:

 • Izgradnja infrastrukture superklastera
 • Pokretanju timskih projekata sa drugim članovima superklastera
 • Globalno pozicioniranje Srbije u relevantnom domenu
 • Uspostavićemo sistem trajnog monitoringa i procene Superklastera radi praćenja uspeha i unapređenja funkcionisanja.