Documents

Public Procurement

Procurement of the physical-technical and fire safety for the STP Niš building service

Позив за подношење понуда (05.04.2021.) Одлука о избору најповољније понуде (14.04.2021.) ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ (11.04.2022.) Одлука о избору најповољније понуде (15.04.2022.)

Procurement of resources for maintaining hygiene

Јавни позив за набавку средстава за одржавање хигијене (10.02.2021.) Одлука о додели уговора (02.03.2021.) Јавни позив за набавку средстава за одржавање хигијене (30.04.2022.) Одлука о додели уговора (12.05.2022.)

Procurement of the cleaning and sanitation of the STP Niš building service

Јавни позив за набавку услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш (12.08.2021.) Обавештење о додели уговора (16.10.2021.) Јавни позив за набавку услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш (13.09.2022.)

Procurement of the STP Niš building façade cleaning and washing service

Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (17.08.2021.) Одлука о обустави поступка (02.09.2021.) Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (20.11.2021.) Одлука о додели уговора (01.12.2021.) Јавни позив за набавку услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш (30.04.2022.) Одлука о додели уговора (12.05.2022.)

Decisions

Decisions on accepting members

Одлука - I пресек - стартап компаније (01.06.2020.) Одлука - I пресек - технолошко-развојне компаније (01.06.2020.) Одлука - II пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука - III пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука - IV пресек - стартап компаније (21.09.2020.) Одлука – V пресек – стартап компаније (02.11.2020.) Одлука – VI пресек – стартап компаније (06.04.2021.) Одлука – VI пресек – технолошко-развојне компаније (06.04.2021.) Одлука - VII пресек - стартап компаније (23.07.2021.) Одлука - VII пресек - технолошко-развојне компаније (23.07.2021.) Одлука - VIII пресек - о пријему у чланство стартап компаније (15.11.2021.) Одлука - VIII пресек - о пријему у чланство технолошко-развојне компаније (15.11.2021.) Одлука - IX пресек у пријем у чланство технолошко-развојне компаније (21.04.2022.) Одлука - IX пресек у пријему у чланство стартап компаније (21.04.2022.) Одлука - X пресек - о пријему у чланство стартап компаније (29.07.2022.) Одлука - X пресек - о пријему у чланство технолошко-развојне компаније (29.07.2022.)

External Documents

Useful documents

Кућни ред

Кућни ред

Pricelist

Pricelist

Raising Starts Program

Raising Starts Program

Media

Brochure

Brochure 2023

7. Forum of advanced technologies

7. Forum of advanced technologies