Пројекти

Superklaster web3 i blockchain

odlican-tri-wagmi

Назив пројекта: Srbija Inovira

Носилац пројекта: ICT Hub

Финансијер: USAID

Циљ пројекта: Мисија Суперкластера Одличан 3 је стварање платформе која пружа ресурсе и креира подстицајно окружење за развој одрживог Web3 екосистема у Србији до 2027. године.
Конзорцијум умрежава представнике Web3 и блокчејн индустрије са приватним и јавним сектором у циљу примене ових технологија у пракси. Повезивањем локалног са европским и светским тржиштем, конзорцијум омогућава лакши приступ домаћим и страним изворима финансирања, као и информацијама неопходним за унапређење екосистема праћеног убрзаним растом и развојем.
Будући да постоји дефицит квалификоване радне снаге у Web3 технологијама, конзорцијум ће се фокусирати на развој стручњака у овој области, повећању броја иновативних производа и оснаживању тржишта кроз мултидисциплинарну сарадњу конвенционалних индустрија, стартапа и академске заједнице.

Активности пројекта:

  • Izgradnja infrastrukture superklastera
  • Pokretanju timskih projekata sa drugim članovima superklastera
  • Globalno pozicioniranje Srbije u relevantnom domenu
  • Uspostavićemo sistem trajnog monitoringa i procene Superklastera radi praćenja uspeha i unapređenja funkcionisanja.
Назад