Актуелности

24.02.2022.

Потписан Споразум о међусобној сарадњи између NiCat кластера и НТП Ниш

Научно-технолошки парк Ниш (НТП Ниш) и Нишки кластер напредних технологија (NiCat кластер) данас су потписали споразум о међусобној сарадњи у циљу унапређења сарадње и заједничког рада на развоју иновационог екосистема.

НТП Ниш је основан 2020. године са циљем пружања инфраструктурне подршке и стручних услуга субјектима иновационе делатности (привредним друштвима, научноистраживачким и иновационим организацијама), привлачења иновативних (домаћих и страних) технолошко-развојних компанија и стварања услова за оснивање већег броја стартап и spin-off компанија и њихов развој. Данас у овом динамичном окружењу своје пројекте интензивно развија преко 40 иновативних компанија.

NiCat кластер већ 10 година од свог оснивања ради на повећању вредности и обима промета чланица кластера на домаћем и међународном тржишту, јачању капацитета предузећа за технолошки развој и иновације и развој нових технолошких производа и промовисање града Ниша као повољне локације за пословање у области напредних технологија.

Као такве, обе ове организације које окупљају скоро 100 компанија међусобном сарадњом и у интересу јачања сарадње њихових чланова, могу постићи најбоље резултате у дефинисаним областима, као што су заједнички рад на брендирању Ниша и лобирању за нишку тецх сцену, узајамне промоције, заједничко учешће на развојним пројектима, едукација са фокусом на технолошко предузетништво, активности везане за успостављање сарадње између компанија чланова, итд.

Иновациони екосистем у Нишу и региону је протеклих година доста напредовао – мапирани су значајни стартап пројекти, услови за развој технолошког предузетништва су донекле олакшани, а различите врсте финансирања доступне су домаћим иноваторима зависно од фазе развоја. Препознати су недостаци и изазови на којима тек треба радити, а оно што је неопходно је континуирано јачање идеја и капацитета стартапова, као и истраживачких активности зрелих компанија.

Назад