Актуелности

21.10.2023.

Град Ниш доделио је бесповратна средства у износу од 6 милиона динара за подршку развоја иновативних делатности

Од укупно пристиглих 18 пријава на расписан Јавни позив, шест компанија добитници су бесповратне подршке, у виду државне помоћи мале вредности, за развој иновативних делатности, уз обавезу запошљавања незапослених лица.

Додељена средства биће намењена трошковима за развој иновација (доказ концепта и/или прототип, имплементацији и комерцијализацији иновације) које ће у наставку подразумевати стручну и инфраструктурну подршку, а која ће се огледати у саветовању у вези развоја пословног модела, правна и административна саветовања, обуке и тренинзи, заштита интелектуалне својине, припрема инвестиције, менторски рад, видљивост и промоција, које ће у наставку обезбедити Научно-технолошки парк Ниш.
Средства је могуће усмерити и ка трошковима зарада и/или трошкова накнада, трошковима у вези са набавком опреме, као и трошковима у вези са истраживањем и тестирањем.
Неки критеријуми које је стручна комисија сагледала приликом аплицирања на овај Јавни позив односили су се структуру и повећеност тима, тржишни потенцијал, као и иновативност услуге или производа.

Компаније чланови Научно-технолошког парка које су добитници бесповратне подршке су:
• Canandi,
• Metaware,
• Nais Robotics,
• ByTech Company,
• Qreadible,
• A-Company

Циљ доделе средстава је подршка развоја иновативних делатности и нових иновативних и високотехнолошких производа, услуга, процеса и стварање иновативних компанија заснованих на знању, повећању конкурентске способности привредних субјеката кроз финансирање иновативних тржишно орјентисаних пројекта.

Назад