Актуелности

10.04.2024.

Готово на пола пута – Програм успостављања рада регионалних иновационих стартап центара и инкубатора

Протеклих месец и по дана сарађивали смо са регионалним центрима и инкубаторима како бисмо им помогли у пословању и успешно их увели у исто. Програм предвиђа два дела, а крај првог закључиће се студијским путовањем на којем ће имати прилику да стекну увид у рад сличних организација.

Како се приближавамо крају првог дела, волели бисмо да направимо кратку рекапитулацију модула кроз које су прошли наши учесници. Путем peer-to-peer методологије учења, полазници су имали прилику да активно усвајају знања кроз предавања, али и интерактивне радионице и студије случаја. Шест једнодневних модула претпоставља обезбеђивање целовитог и динамичног образовног процеса за све учеснике.

Први модул био је резервисан за увођење тимова у иновациони екосистем. Овај модул помогао им је да разумеју конкретно своје улоге и функције, као и центара и инкубатора уопштено, а притом увидевши прилике за проактивност и иновацију. Упознали су се са кључним актерима, доступним ресурсима и организацијама подршке.

Тема другог модула била је евалуација и селекција корисника РИСЦ-ева и иновационих инкубатора. Тако су инкубатори и стартап центри обучени и опремљени за постављање конкретних и релевантних критеријума и анализу испуњености задатих параметара. Предочено им је да у процесу пријаве треба ставити акценат на одабир идеја са високим потенцијалом и на транспарентност тока пријаве.

Фокус трећег модула био је на финансијским и правним аспектима пословања. Иако не чине срж пословања, представљају неопходну инфрастуктуру за његово функционисање. Овде су колеге и колегинице из стартапова и инкубатора могле да се упознају са методологијом креирања правила, процедура и одговорности притом усклађујући то са правним оквирима, али и најбољим праксама. Ово обухвата и техничке и физичке структуре.

Други део модула, резервисан за финансије, за тему је имао новчане ресурсе и буџетирање. Разговарало се о важности услађености финансија са циљевима као и о различитим начинима за финансирање у циљу подршке развојним и оперативним циљевима.

Што се тиче четвртог модула, он је био у служби два уско повезана концепта. Ради се o комуникацији, и организацији догађаја, са друге стране. Овде су наше колегинице из ових области поделите теоријско знање са полазницима програма. Међутим, поред тога, њихова излагања су била богата обиљем примера из праксе и садржала вежбе које су помогле у имплементирању новостечених знања.
Тимови су слушали о техникама комуникација, значају интерне и екстерне комуникације, као и о начинима како одредити циљне групе и како им пренети одређене поруке.
Имали су прилике да се упознају са различитим аспектима организовања догађаја. Говорило се о промоцији, логистици и наравно ставкама са опште to-do листе које чине неизоставне елементе таквог подухвата.

Пети модул увешће учеснике у стратешко планирање и одрживост. Посебна пажња биће посвећена идентификацији и сегментацији циљних група, док ће други део бити окренут дизајну пословног модела, листе кључних услуга, кључних индикатора пословања и стратегије развоја. Са узбуђењем ишчекујемо следеће интерактивно предавање наших колега!

Крај првог дела овог програма обележиће студијска посета организацијама сличног типа. Тако ће се директно сусрести са релевантим искуствима кроз интеракцију са њима. Видеће како у пракси изгледа оно о чему су учили током претходних модула. Очекујемо да ће ово студијско путовање доста значити тимовима. Сматрамо да је то идеалан начин да се заокружи циклус модула из првог дела!

Назад