Догађаји

НТП Ниш Meetup: Агилне методе и фасилитација

28.02.2022. 18.00 Zoom

Речи „агилно“ и „фасилитација“ се данас редовно чују у ком­па­ни­ја­ма ко­је развијају ком­плек­сне про­и­зво­де, а ове модерне принципе пословања могу користити ме­на­џе­ри, пројект координатори, тимови, па и читаве компаније. Подразумевају вештине које можете употребити као појединац – унапређујући своје личне вештине или трансформисати процесе унутар ваше компаније чинећи је ефикасном, модерном, прилагођеном садашњици.

Уколико сте чули за неке од техника, али нисте сигурни шта можете њима постићи и како ићи корак даље, онда је овај интерактивни меетуп баш за вас.

Регионална директорка Међународног удружења фасилитатора, Тамара Живадиновић и Agile coach из ИТ центра, др Славимир Стошовић, као врхунски стручњаци из ове области, објасниће нам зашто је овај концепт завладао бизнис светом и каква је његова примена.

Назад