Обавештења

hero

Информатор о раду

Јавне набавке

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења објекта НТП Ниш

Набавка средстава за одржавање хигијене

Набавка услуге чишћења и санитације објекта НТП Ниш

Набавка услуге чишћења фасаде и прања фасаде објекта НТП Ниш